Thiết bị nghiên cứu và ứng dụng vật liệu từ
TỦ THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU

01/03/2012 12:47 CH

Nơi đặt máy: P604/B2; Cán bộ phụ trách: TS. Lê Thị Hồng Liên, ĐT: 04 37911673/04 37563037, DĐ: 0903205562, Email: honglien@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Hoàng Lâm Hồng, ĐT: 04 37563037, DĐ: 04 39152340, Email: honghl@ims.vast.ac.vn; KS. ...
MÁY NGHIỀN THÔ GJ-II

01/03/2012 12:46 CH

Nơi đặt máy: P109/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành: KS. Vũ Hữu Tường; Email: tuongvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng ĐT: 38362251; DĐ: 0983262648; ...
MÁY NGHIỀN THÔ DSB F 500 x 650

01/03/2012 12:45 CH

Nơi đặt máy: P108/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: ThS. Vũ Hồng Kỳ; ĐT: 38362251; DĐ: 0989191900; Email: kyvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng ĐT: ...
MÁY NGHIỀN MỊN

01/03/2012 12:44 CH

Nơi đặt máy: P109/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành: ThS. Vũ Hồng Kỳ; ĐT: 38362251; DĐ: 0989191900; Email: kyvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng ĐT: ...
MÁY NGHIỀN SIÊU MỊN JET MILL QLMR-260

01/03/2012 12:43 CH

Nơi đặt máy: P106/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Vũ Hữu Tường; Email: tuongvh@ims.vast.ac.vn; KS. Lê Tuấn Minh; ĐT: 37564586; DĐ: 0903224848; ...
MÁY ÉP VIÊN TỰ ĐỘNG SFJ- 100KN

01/03/2012 12:42 CH

Nơi đặt máy: P101-102/B1; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Lê Tuấn Minh; ĐT: 37564586; DĐ: 0903224848; Email: ltminh@ims.vast.ac.vn.
LÒ TRUNG TẦN ZG-0.01J

01/03/2012 12:39 CH

Nơi đặt máy: P106/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành: KS. Vũ Hữu Tường; Email: tuongvh@ims.vast.ac.vn; KS. Lê Tuấn Minh ĐT: 37564586; DĐ: 0903224848; ...
MÁY CẮT TIA LỬA ĐIỆN DK 7725B

01/03/2012 12:38 CH

Nơi đặt máy: Xưởng Vật liệu Từ (sau nhà B2); Cán bộ phụ trách: TS. Nguyễn Hồng Quyền ĐT: 37564586; DĐ: 0912147147; Email: quyennh@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Lê Tuấn Minh; ĐT: 7564586; DĐ: 0903224848; Email: ltminh@ims.vast.ac.vn.
MÁY ÉP ĐẲNG TĨNH DJY-120

01/03/2012 12:37 CH

Nơi đặt máy: P108/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: ThS. Vũ Hồng Kỳ; ĐT: 38362251; DĐ: 0989191900; Email: kyvh@ims.vast.ac.vn; KS. Vũ Hữu Tường; Email: ...
MÁY ÉP TRONG TỪ TRƯỜNG ZCY25-200

01/03/2012 12:36 CH

Nơi đặt máy: P108/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành; KS. Vũ Hữu Tường; Email: tuongvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng; ĐT: 38362251; DĐ: ...
tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 13
Lượt truy cập: 328665