Thiết bị chế tạo vật liệu và linh kiện
THIẾT BỊ QUANG KHẮC - URE-2000S UV

08/03/2012 12:56 CH

Phòng đặt máy: P308/A2; Cán bộ phụ trách: TS. Vũ Đình Lãm; Email: lamvd@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KSC. Đào Đức Khang, ĐT: 37565763 hoặc 0979899386, Email: khangdd@ims.vast.ac.vn.
tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 15
Lượt truy cập: 328676