Trang thiết bị nghiên cứu khoa học chính
DỰ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỂN VI ĐIỆN TỬ TRUYỀN QUA PHÂN GiẢI CAO

31/08/2016 02:53 CH

DỰ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỂN VI ĐIỆN TỬ TRUYỀN QUA PHÂN GiẢI CAO
Các thiết bị của Dự án Vật liệu Vô cơ Quý hiếm

03/12/2015 02:08 CH

Các thiết bị của Dự án Vật liệu vô cơ quý hiếm
THIẾT BỊ QUANG KHẮC - URE-2000S UV

08/03/2012 12:56 CH

Phòng đặt máy: P308/A2; Cán bộ phụ trách: TS. Vũ Đình Lãm; Email: lamvd@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KSC. Đào Đức Khang, ĐT: 37565763 hoặc 0979899386, Email: khangdd@ims.vast.ac.vn.
TỦ THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU

01/03/2012 12:47 CH

Nơi đặt máy: P604/B2; Cán bộ phụ trách: TS. Lê Thị Hồng Liên, ĐT: 04 37911673/04 37563037, DĐ: 0903205562, Email: honglien@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Hoàng Lâm Hồng, ĐT: 04 37563037, DĐ: 04 39152340, Email: honghl@ims.vast.ac.vn; KS. ...
MÁY NGHIỀN THÔ GJ-II

01/03/2012 12:46 CH

Nơi đặt máy: P109/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành: KS. Vũ Hữu Tường; Email: tuongvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng ĐT: 38362251; DĐ: 0983262648; ...
MÁY NGHIỀN THÔ DSB F 500 x 650

01/03/2012 12:45 CH

Nơi đặt máy: P108/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: ThS. Vũ Hồng Kỳ; ĐT: 38362251; DĐ: 0989191900; Email: kyvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng ĐT: ...
MÁY NGHIỀN MỊN

01/03/2012 12:44 CH

Nơi đặt máy: P109/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành: ThS. Vũ Hồng Kỳ; ĐT: 38362251; DĐ: 0989191900; Email: kyvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng ĐT: ...
MÁY NGHIỀN SIÊU MỊN JET MILL QLMR-260

01/03/2012 12:43 CH

Nơi đặt máy: P106/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Vũ Hữu Tường; Email: tuongvh@ims.vast.ac.vn; KS. Lê Tuấn Minh; ĐT: 37564586; DĐ: 0903224848; ...
MÁY ÉP VIÊN TỰ ĐỘNG SFJ- 100KN

01/03/2012 12:42 CH

Nơi đặt máy: P101-102/B1; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Lê Tuấn Minh; ĐT: 37564586; DĐ: 0903224848; Email: ltminh@ims.vast.ac.vn.
LÒ TRUNG TẦN ZG-0.01J

01/03/2012 12:39 CH

Nơi đặt máy: P106/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành: KS. Vũ Hữu Tường; Email: tuongvh@ims.vast.ac.vn; KS. Lê Tuấn Minh ĐT: 37564586; DĐ: 0903224848; ...
tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 15
Lượt truy cập: 328675