Lãnh đạo Viện
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU HIỆN TẠI VÀ QUA CÁC THỜI KỲ

24/02/2012 09:56 SA

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU HIỆN TẠI


Viện trưởng:   

  
 

PGS. TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

 

PGS. TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

Phó Viện trưởng:   

PGS. TS. PHẠM ĐỨC THẮNG

PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM

 

 

 

 

PGS. TS. PHẠM ĐỨC THẮNG

PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM

 

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU CÁC THỜI KỲ

2009-2017: Viện trưởng:  GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

                                                     

                     Phó Viện trưởng: 

                    PGS. TS. PHẠM ĐỨC THẮNG

                    PGS. TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

                    PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM

 

 

GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

2002 – 2009:

 

GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC

Viện trưởng:   

 

 

  
Phó Viện trưởng:   

 

GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC


 

PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
TS. NGUYỄN VĂN TÍCH
PGS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM
PGS. TS. PHAN NGỌC MINH

1997 – 2002:

 GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI

Viện trưởng:   

 

 

 

   Phó Viện trưởng:   

 

GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI


 

PGS. TS. LƯU MINH ĐẠI
TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC
PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
PGS. TSKH. NGÔ QUỐC BƯU 

1993 – 1997:

 

GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU

Viện trưởng:  


 

Phó Viện trưởng: 

 

GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU


GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI
TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. VŨ XUÂN QUANG
TS. NGUYỄN ĐỨC QUÝ

 

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 12
Lượt truy cập: 328661