Hành chính quản trị
Các hướng dẫn liên quan đến hệ thống Email của Viện Khoa học vật liệu

02/04/2015 11:29 SA

Các hướng dẫn liên quan đến hệ thống Email của Viện Khoa học vật liệu

 


Hướng dẫn vào website mail của Viện KHVL

Mọi người download ở các link bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

File Doc         |        File PDF

 


Hướng dẫn cài đặt Email Viện KHVL chạy trên chương trình Microsoft Outlook 2010

Mọi người download ở các link bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

File .Doc          |         File .PDF

 


Hướng dẫn cách đổi mật khẩu (password) của Email Viện KHVL

Mọi người download ở các link bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

File Doc         |        File PDF

 


Hướng dẫn cách xóa thư (email) của Email Viện KHVL

Mọi người download ở các link bên dưới để xem hướng dẫn chi tiết

File Doc         |        File PDF

 


 
 
 
 

 

     + Nếu có vấn đề cần hỏi đáp, mọi người liên hệ  tổ tin học Viện

     - ĐT số: 3.7918244  gặp Hoàng (trong giờ hành chính) 
     - Email: hoangdn@ims.vast.ac.vn
 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 15
Lượt truy cập: 328698