Các mẫu văn bản
Các mẫu văn bản của Viện KHVL

05/03/2012 10:10 SA

CÁC MẪU VĂN BẢN

 

 

A. CÁC MẪU BIỂU VỀ THU, CHI, THANH TOÁN TÀI CHÍNH (*.DOC)

    -   Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn 2013

-   Bảng kê chứng từ thanh toán và hoàn ứng

-   Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt

-   Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

-   Bảng kê chứng từ thanh toán và hoàn ứng (rút gọn)

-   Giấy đề nghị thanh toán bằng séc, ủy nhiệm chi

-   Giấy đề nghị tạm ứng bằng séc, ủy nhiệm chi

-   Đề nghị thay đổi dự toán năm 200... 

  -   Giấy thanh toán thuê ngoài

  -   Bảng thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ

  -   Bảng kê chi tiền

  -   Phiếu kê mua hàng

  -   Dự toán chi đoàn đi công tác nước ngoài

  -   Biểu mẫu quyết toán chi đoàn đi công tác nước ngoài

-   Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009

Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

B. MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ, GIAO NỘP SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU (*.DOC)

Đăng ký kết quả nghiên cứu                     Phiếu giao nộp kết quả nghiên cứu

C. CÁC MẪU BIỂU VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG (*.PDF)

   Giấy đăng ký sử dụng Hội trường

D. CÁC MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN HỢP TÁC QUỐC TẾ (*.DOC)

- Đơn xin đi nước ngoài viên chức                       - Mẫu Đơn xin đi nước ngoài - Trưởng phòng

- Báo cáo kết quả đi công tác                                 - Mẫu đơn đề nghị gia hạn thời gian công tác

- Báo cáo kết quả tiếp khách                                  - Giấy đề nghị đoàn vào

E. CÁC MẪU VĂN BẢN KHÁC

- Giấy đăng ký làm ngoài giờ

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 14
Lượt truy cập: 328674