Phân viện Vật liệu và linh kiện điện tử
Phòng vật liệu cácbon nanô

13/05/2015 11:17 SA

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng vật liệu cácbon nanô
 2. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên: Nguyễn Văn Chúc
 • Năm sinh: 1980
 • Học hàm / Học vị: Tiến sĩ
 • SĐT: 0983 715 616
 • Fax:
 • Email: chucnv@ims.vast.ac.vn
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ/Cộng tác viên

SĐT

Email

1

Lê Đình Quang

1960

Kỹ sư

Biên chế

0912892922

quangld@ims.vast.ac.vn

2

Phan Ngọc Hồng

1983

Tiến sĩ

Biên chế

0965086249

hongpn@ims.vast.ac.vn

3

Bùi Hùng Thắng

1984

Tiến sĩ

Biên chế

0985175655

thangbh@ims.vast.ac.vn

4

Phạm Văn Trình

1986

Thạc sĩ

Biên chế

 

trinhpv@ims.vast.ac.vn

5

Cao Thị Thanh

1980

Thạc sĩ

0987972580

thanhct@ims.vast.ac.vn

6

Nguyễn Văn Tú

1986

Thạc sĩ

 

tunv@ims.vast.ac.vn

7

Phạm Văn Đồng

1985

Thạc sĩ

 

 

8

Phan Ngọc Minh

1969

PGS. TS

Cố vấn khoa học

0904177339

pnminh@vast.ac.vn

9

Phan Hồng Khôi

1942

GS. TS

Cố vấn khoa học

 

phkhoi@ims.vast.ac.vn

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

- Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai vật liệu ống nanô cácbon:

+ Bằng phương pháp CVD nhiệt với 04 ống phản ứng thép không rỉ, đã tổng hợp thành công vật liệu ống nano cacbon đa tường (MWCNTs) số lượng lớn với đường kính ống (10-80 nm) và độ sạch đạt 90-95 %. Vật liệu MWCNTs đã được thương mại hóa.

+ Bằng phương pháp CVD nhiệt với ống phản ứng thạch anh, đã tổng hợp thành công vật liệu MWCNTs và CNTs đơn tường (SWCNTs) định hướng vuông góc và định hướng nằm ngang trên bề mặt đế SiO2/Si và trên các vi điện cực tích hợp platin. Đường kính của SWCNTs từ 1-3 nm và chiều dài có thể đạt cm.

+ Đã nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vật liệu CNTs trong vật liệu tổ hợp nền polymer, epoxy, cao su làm vật liệu hấp thụ sóng rada, cao su chịu nhiệt, chịu mài mòn ứng dụng trong các roăng cao su chịu mài mòn của các máy bơm cổ trục đứng.

+ Đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật ép nóng đẳng tĩnh để chế tạo vật liệu nanocomposite Al/CNTs, Cu/CNTs. Vật liệu nanocomposite Al/CNTs, Cu/CNTs với tỷ trọng thấp, cơ tính tốt và hệ số giãn nở nhiệt thấp sẽ trở thành vật liệu tiềm năng cho các vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất như công nghệ LED.

+ Đã thành công trong việc phân tán CNTs vào trong chất lỏng tản nhiệt như EG, DEG. Nghiên cứu ứng dụng thành công việc đưa chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs để tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất cao như CPU và HB-LED.

(a)

(b)

(c)

Hình 1: (a) Ảnh chụp sản phẩm MWCNTs đã được thương mại, ảnh SEM (b) sản phẩm MWCNTs và (c) các sợi MWCNTs mọc định hướng vuông góc trên đế SiO2/Si

                             

  Hình 2. Đèn pha LED công suất 450 W và đèn đường LED công suất 100 W ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs

- Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai vật liệu graphen:

+ Bằng phương pháp CVD nhiệt đã tổng hợp thành công các màng graphen với chiều dày từ 1-5 nm trên đế Cu, SiO2/Si.

+ Đã tách và chuyển thành công lớp màng graphen từ đế Cu sang các loại đế khác nhau như đế thủy tinh, đế Si, đế vi điện cực platin.

+ Bằng phương pháp điện hóa plasma đã tổng hợp thành công các tấm graphen (dạng bột)

+ Đã chuyển màng graphen sang đế vi điện cực platin và thử nghiệm ứng dụng xác định nồng độ glucose, cholesterol, atrazine và các một số kim loại nặng như chì, thủy ngân…

 

 

 

 1. Trang thiết bị nghiên cứu

+ Hệ thiết bị lắng đọng hoá học pha hơi (CVD) nhiệt với ống lò phản ứng là thạch anh hoặc ống thép không rỉ, nhiệt độ (đạt 1000oC) và khí phản ứng (N2, Ar, CH4, C2H2, CH4) được điều khiển tự động.

 

Hình 3: Ảnh chụp hệ thiết bị CVD nhiệt: (a) 04 ống phản ứng thép không rỉ chế tạo vật liệu MWCNTs và (b) ống phản ứng thạch anh chế tạo MWCNTs định hướng, SWCNTs và graphen.

 

 

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 1. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu tổng hợp ống nano cacsbon định hướng và grapheme ứng dụng trong cảm biến sinh học hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TS. Nguyễn Văn Chúc

Viện Hàn lâm KHCNVN

2014-2015

2

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu graphen đa lớp định hướng ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa

TS. Nguyễn Văn Chúc

Đề tài Nafosted

2013-2015

3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất tản nhiệt của chất lỏng chứa thành phần vật liệu graphene

TS. Phan Ngọc Hồng

Đề tài Nafosted

2015-2016

4

Nghiên cứu chế tạo graphene số lượng lớn, thử nghiệm ứng dụng trong chất lỏng tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất

TS. Phan Ngọc Hồng

Đề tài Chủ tịch Viện HLKHCNVN giao

2015-2016

5

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mođul đèn LED dùng trong chiếu sáng công cộng sử dụng chất lỏng tản nhiệt nanô

ThS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài Phòng thí nghiệm Trọng điểm, Viện KHVL

2015

6

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu ống nanô cácbon trong chất lỏng tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất

ThS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài Độc lập cán bộ trẻ cấp Viện KHCNVN

2013-2014

7

Nghiên cứu chế tạo đèn LED công suất trên 300W sử dụng phương pháp tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần ống nanô cácbon

Ths. Bùi Hùng Thắng

Đề tài cơ sở cấp Viện KHVL

2014

8

Tổng hợp và đặc tính của vật liệu ống nanô cácbon định hướng nằm ngang

PGS.TS. Phan Ngọc Minh

Đề tài hợp tác Việt-Nga cấp Viện KHCNVN

2012-2014

9

Nghiên cứu ứng dụng ống nanô cácbon dạng lỏng trong tản nhiệt cho LED, vi xử lý và linh kiện điện tử công suất lớn

PGS.TS. Phan Ngọc Minh

Đề tài Nafosted

2013-2014

10

Cơ chế nâng cao độ dẫn nhiệt của chất lỏng chứa thành phần ống nanô cácbon cho thiết bị điện tử công suất lớn

PGS.TS. Phan Ngọc Minh

Dự án viện trợ không hoàn lại

3/2013-3/2014

11

Phân tán ống nanô cácbon trong một số chất lỏng và thử nghiệm một số ứng dụng

Ths. Bùi Hùng Thắng

Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ

2013

12

Nghiên cứu công nghệ làm sạch vật liệu ống nano cácbon bằng khí CO2

Ths. Phạm Văn Trình

Đề tài cơ sở thường xuyên

2013

13

Nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu graphene đa lớp và thử nghiệm ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hoá

TS. Nguyễn Văn Chúc

Phòng TN Trọng điểm, Viện KHVL

2012

14

Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện công nghệ CVD nhiệt tới chất lượng của lớp màng graphene đa lớp được tổng hợp trên đế đồng

TS. Nguyễn Văn Chúc

Đề tài Hỗ trợ cán bộ trẻ Viện KHCNVN

2012

15

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vật liệu ống nanô cácbon trong chất lỏng tản nhiệt cho CPU và vật liệu compozit kim loại

ThS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài Hỗ trợ cán bộ trẻ Viện KHCNVN

2012

16

Tổng hợp vật liệu graphene đa lớp bằng phương pháp CVD nhiệt định hướng ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hoá

TS. Nguyễn Văn Chúc

Nhiệm vụ Viện trưởng Viện KHVL giao

2012

17

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vật liệu ống nano carbon quy mô 0.2 tấn/năm

TS. Ngô Thị Thanh Tâm

Cấp Viện KHCNVN, hướng Khoa học Vật liệu

1/2010-12-2011

18

Nghiên cứu hiệu ứng và cơ chế tản nhiệt sử dụng vật liệu ống nanô cácbon, ống nanô cácbon định hướng và màng kim cương nhân tạo trong các linh kiện điện tử công suất

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đề tài nghiên cứu cơ bản

12/2009-12/2011

19

Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đơn sợi siêu dài trên đế SiO2/Si

ThS. NCS. Bùi Hùng Thắng

ĐT NCCS thường xuyên

2011

20

Hiệu ứng tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất cao trên cơ sử dụng vật liệu CNT nền composite

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đề tài do quỹ nghiên cứu của cơ quan không lực Hoa Kỳ tài trợ (Airforce)

2010-2011

21

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu ống nano cácbon (CNTs) trong sản xuất sơn bảo vệ chống ăn mòn kim loại chất lượng cao, sử dụng trong  điều kiện khí hậu biển Việt Nam

KSC. Đào Đức Khang

Hợp tác với Nhà Máy Sơn Hải Phòng

2010-2011

22

Nghiên cứu tổng hợp màng kim cương trên đế đồng ứng dụng cho tản nhiệt trong linh kiện điện tử công suất lớn

 

ThS. NCS. Nguyễn Văn Chúc

ĐT NCCS thường xuyên Viện KHVL

2010

 

 1. Hợp đồng
 2. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)

Tạp chí quốc tế:

STT

Tên tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Vol …, trang

Năm xuất bản

1

Bui Hung Thang, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh

A modified model for thermal conductivity of carbon nanotube-nanofluids

Physics of Fluids (Impact Factor: 2.04). 37(3):032002. DOI: 10.1063/1.4914405

03/2015

2

R.Kh. Khisamov, K.S. Nazarov, L.R. Zubairov, A.A. Nazarov, R.R. Mulyukov, I.M. Safarov, S.N. Sergeev, I.I. Musabirov, D.D. Phuong, P.V. Trinh, N.V. Luan, P.N. Minh, N.Q. Huan

Carbon nanotubes reinforced copper matrix composites processed by severe plastic deformation

 

Physics of the Solid State 06/2015; 57(6):1185-1191

2015

3

Nguyen Van Chuc, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Tu, Vuong TQ Phuong, Pham Viet Thang, Ngo Thi Thanh Tam

A simple approach for the fabrication of graphene-carbon nanotube hybrid films on copper substrate by chemical vapor deposition

Journal of Materials Science & Technology 31 (2015), pp. 479-483

2015

3

Ngoc Minh Phan, Hung Thang Bui, Manh Hong Nguyen and Hong Khoi Phan

Carbon-nanotube-based liquids: a new class of nanomaterials and their applications

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 5 (2014) 015014 (5pp)

2014

4

Bui Hung Thang, Pham Van Trinh, Le Dinh Quang, Nguyen Thi Huong, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh

Heat Dissipation for the Intel Core i5 Processor Using Multiwalled Carbon-nanotube-based Ethylene Glycol

Journal of the Korean Physical Society, Vol. 65, No. 3, 312 - 316 (2014)

2014

5

Bui Hung Thang, Le Dinh Quang, Nguyen Manh Hong, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh,

Application of Multiwalled Carbon Nanotube Nanofluid for 450 W LED Floodlight

Journal of Nanomaterials, Volume 2014, Article ID 347909, 6 pages (2014)

2014

6

Bui Hung Thang, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh

 

Simulation of Heat Dissipation for High Power Electronic Component using Carbon Nanotube Nanofluids

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 10, 4 pages, (2014)

2014

7

Phuc Tuyen Do, Phuc Quan Do, Hai Binh Nguyen, Nguyen Van Chuc, Dai Lam Tran, Trong Huyen Le, Nguyen Le Huy, Hung Viet Pham, Thai Loc Nguyen, Quang Huy Tran

 

A highly sensitive electrodemodified with graphene, gold nanoparticles, and molecularly imprinted over-oxidized polypyrrole for electrochemical determination of dopamine”

Journal of Molecular Liquids, Volume 198, pp. 307-312 (2014)

2014

8

Doan Dinh Phuong, Pham Van Trinh, Nguyen Van An, Nguyen Van Luan, Phan Ngoc Minh, Rinat Kh. Khisamov, Konstantin S. Nazarov, Linar R. Zubairov, Radik R. Mulyukov, Ayrat A. Nazarov,

 

“Effects of carbon nanotube content and annealing temperature on the hardness of CNT reinforced aluminum nanocomposites processed by the high pressure torsion technique

J. Alloys Comp. Volume 613, pp. 68-73 (2014)

2014

9

P. N. HongP. BénalloulZGuennouni-AssimiR. FarhaC. BourdillonM.-C. FauréM. Goldmann,W.MarcillacL. CoolenA. MaîtreC. Schwob,

 

“Optical properties of an opal with a planar defect fabricated by inverse Schaefer and Langmuir–Blodgett techniques”,

Optical and Quantum Electronics DOI 10.1007/s11082-014-9939-6, Volume 46, number 11 (2014)

2014

10

Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Trong Lu Le, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran, Elena D Obraztsova and Ngoc Minh Phan

“Effects of ferrite catalyst concentration and water vapor on growth of vertically aligned carbon nanotube

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. ISSN: 2043-6262, volume 5, number 4 (6pp) (2014)

2014

11

Amaury Avoine, Phan Ngoc Hong, Hugo Frederich, Kifle Aregahegn, Paul Bénalloul, Laurent Coolen, Catherine Schwob, Pham Thu Nga, Bruno Gallas and Agnès Maître,

“Measurement and modelization of silica opal optical properties”,

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 5 (2014) 015005-015011

2014

12

Van Trinh Pham, Mrinual Dutta, Hung Thang Bui and Naoki Fukata,

 

“Effect of nanowire length on the performance of silicon nanowires based solar cell”,

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. ISSN: 2043-6262, volume 5, number 4 (5pp) (2014)

2014

13

Jean-Christophe Blancon, Matthieu Paillet, Huy Nam Tran, Xuan Tinh Than, Samuel Aberra Guebrou, Anthony Ayari, Alfonso San Miguel, Ngoc-Minh Phan, Ahmed-Azmi Zahab, Jean-Louis Sauvajol, Natalia Del Fatti, Fabrice Vallée

Direct measurement of the absolute absorption spectrum of individual semiconducting single-wall carbon nanotubes.

 

Nature Communications 09/2013; 4:2542. DOI:10.1038/ncomms3542

2013

14

Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Van Tu Nguyen, Huu Doan Le,Van Quynh Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Quan Phuc Do, Xuan Nghia Nguyen, Ngoc Minh Phan and Dai Lam Tran

Development of the layer-by-layer biosensor using graphene films: application for cholesterol determination

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 015013 (4pp)

 

2013

15

D. Levshov, T. Michel, T. Than, M. Paillet, R. Arenal, V. Jourdain, Yu. I. Yuzyuk, and J.-L. Sauvajol

Comparative Raman Study of Individual DWNTs and SWNTs

J. Nanoelectron. Optoelectron. 8, 1–7, 2013

2013

16

Bui Hung Thang, Pham Van Trinh, Nguyen Van Chuc, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh

Heat Dissipation for Microprocessor Using Multiwalled Carbon Nanotubes Based Liquid

The Scientific World Journal, Volume 2013, Article ID 305957, 6 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/305957

2013

17

Van Trinh Pham, Van An Nguyen, Hung Thang Bui, Danh Chung Le, Van Chuc Nguyen, Van Luan Nguyen, Dinh Phuong Doan, Ngoc Minh Phan

A method to obtain homogeneously dispersed carbon nanotubes in Al powders for preparing Al/CNTs nanocomposite

Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 4 025015 doi:10.1088/2043-6262/4/2/025015

2013

18

V. T. Nguyen, H. D. Le, V. C. Nguyen, T. T. T. Ngo, D. Q. Le, X. N. Nguyen, N. M. Phan

Synthesis of multi-layer graphene films on copper tape by atmospheric pressure chemical vapor deposition method

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4, 030512 (5pp) (2013)

2013

19

Ba Thang Nguyen, Xuan Tinh Than, Van Chuc Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Hung Thang Bui, Xuan Nghia Nguyen, Hong Khoi Phan and Ngoc Minh Phan

“Fabrication of horizontally aligned ultra-long single-walled carbon nanotubes on Si substrates using the fast-heating chemical vapor deposition method”

Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 3 025010 doi:10.1088/2043-6262/3/2/025010

2012

20

Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Van Tu Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Ngoc Thinh Nguyen, Thi Thu Huyen Dang, Dai Lam Tran, Phuc Quan Do, Xuan Nghia Nguyen, Xuan Phuc Nguyen, Hong Khoi Phan and Ngoc Minh Phan

“Graphene patterned polyaniline-based biosensor for glucose detection ”

Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 3 025011 doi:10.1088/2043-6262/3/2/025011

2012

21

Amaury Avoine,Phan Ngoc Hong, Hugo Frederich, Jean-Marc Frigerio, Laurent Coolen, Catherine Schwob, Pham Thu Nga, Bruno Gallas, and Agn`es Maˆıtre

Measurement and modelization of silica opal reflection properties: Optical determination of the silica index

PHYSICAL REVIEW B 86, 165432

 

2012

22

Nguyen Van Chuc, Ngo Thi Thanh Tam,Nguyen Van Tu, Phan Ngoc Hong and Than Xuan Tinh, Tran Tien Dat, and Phan Ngoc Minh

“Synthesis of vertically aligned carbon nanotubes and diamond films on Cu substrates for use in high-power electronic devices”

Int. J. Nanotechnol., Vol. 8, No. 3/4/5, pp. 188-200

2011

23

Van Trinh Pham, Hung Thang Bui, Bao Trung Tran, Van Tu Nguyen, Dinh Quang Le, Xuan Tinh Than, Van Chuc Nguyen, Dinh Phuong Doan and Ngoc Minh Phan

“The effect of sintering temperature on the mechanical properties of a Cu/CNT nanocomposite prepared via a powder metallurgy method”

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 015006 (4pp), doi:10.1088/2043-6262/2/1/015006

2011

24

Hung Thang Bui, Van Chuc Nguyen, Van Trinh Pham, Thi Thanh Tam Ngo and Ngoc Minh Phan

“Thermal dissipation media for high power electronic devices using a carbon nanotube-based composite”

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 025002 (4pp), doi:10.1088/2043-6262/2/2/025002

2011

25

Thi Thanh Cao, Thi Thanh Tam Ngo, Van Chuc Nguyen, Xuan Tinh Than, Ba Thang Nguyen and Ngoc Minh Phan

“Single-walled carbon nanotubes synthesized by chemical vapor deposition of C2H2 over an Al2O3 supported mixture of Fe, Mo, Co catalysts”

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 035007 (5pp), doi:10.1088/2043-6262/2/3/035007

2011

26

Than Xuan Tinh, Nguyen Van Chuc, Vincent Jourdain, Matthieu Paillet, Do-Yoon Kim, Jean-Louis Sauvajol, Ngo Thi Thanh Tam, Phan Ngoc Minh

“Synthesis of individual ultra-long carbon nanotubes and transfer to other Substrates”

Journal of Experimental Nanoscience, DOI:10.1080/17458080.2010.498839

 2011

27

D. Levshov, T. X. Than,| R. Arenal, V. N. Popov,R. Parret, M. Paillet,V. Jourdain, A. A. Zahab,T. Michel, Yu. I. Yuzyuk,§ and J.-L. Sauvajol

Experimental Evidence of a Mechanical Coupling between Layers in an Individual Double-Walled Carbon Nanotube

Nano Lett. 2011, 11, 4800–4804

 

2011

28

Bui Hung Thang, Phan Ngoc Hong, Pham Van Trinh, Nguyen Van Chuc, Ngo Thi Thanh Tam, Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh

“Simulation of thermal dissipation in a µ-processor using carbon nanotubes based composite”

Computational Materials Science, Vol. 49, No.4,  S302–S306

2010

29

Pham Van Trinh, Tran Bao Trung, Nguyen Ba Thang, Bui Hung Thang, Than Xuan Tinh, Le Dinh Quang, Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh

“Calculation of the friction coefficient of Cu matrix composite reinforced by carbon nanotubes”

Computational Materials Science , Vol. 49, No.4,  S239–S241

2010

 

Tạp chí trong nước:

STT

Tên tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Vol …, trang

Năm xuất bản

1

Le Ha Chi, Pham Duy Long, Nguyen Van Chuc, Le Van Hong

Hydrothermal synthesis and enhanced photocatalytic activity TiO2-Fe@CNTs nanocomposite for methylene blue degradation under visible light iradiation

Communications in Physics, Vol 24, No 4 (2014)

2014

2

Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Hải Bình, Vũ Hoàng Duy, Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Chúc, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Thái Hoàng

Chế tạo và nghiên cứu tính chất màng tổ hợp dạng đa lớp graphene/poly(1,5-diaminonaphthalen)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ T. 52, S. 1 (2014), pp. 115-123.

2014

3

Nguyễn Thị Hương, Bùi Hùng Thắng, Phạm Văn Trình, Nguyễn Văn Chúc, Phan Hồng Khôi và Phan Ngọc Minh,

“Nghiên cứu phân tán ống nanô cácbon đa tường trong Ethylene Glycol”,

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Volume 52, Number 3B (2014)

2014

4

Cao Thị Thanh, Vương TQ Phương, Ngô Thị Thanh Tâm, Thân Xuân Tình, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm, Elena D. Obraztsova, Phan Ngọc Minh, Nguyễn Văn Chúc

“Tổng hợp vật liệu ống nano cacsbon định hướng nằm ngang trên đế SiO2/Si và trên điện”

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Volume 52, Number 3B, pp. 351-358 (2014)

2014

5

Đoàn Đình Phương, Phạm Văn Trình, Nguyễn Văn An, Bùi Hùng Thắng, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Văn Chúc, Phan Ngọc Minh

“Một số tính chất của vật liệu Nanocompozit Al/CNTs chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột tiên tiến”

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Volume 52, Number 2C (2014)

2014

6

Bùi Hùng Thắng, Phạm Văn Trình, Nguyễn Thị Hương, Đinh Văn Trung, Phan Hồng Khôi và Phan Ngọc Minh

“Mô phỏng hệ thống tản nhiệt tự đối lưu cho thiết bị điện tử công suất lớn ứng dụng vật liệu ống nanô cácbon”

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 97, Số 9, 219 - 230

2014

7

Doan Dinh Phuong, Pham Van Trinh, Nguyen Van An, Nguyen Van Luan, Nguyen Danh Chung, Vu Hong Ky, Bui Hung Thang, Nguyen Van Chuc, Phan Ngoc Minh

Preparation of Cu/CNTs composite by hot isostatic pressing method

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, pp. 544, Tập 50-Số 1B

2012

 

 

 

 1. Patent/Giải pháp hữu ích

TT

Tên giải pháp

Tên tác giả

Số hiệu, năm cấp

Cơ quan cấp

1

Thiết bị và quy trình sản xuất liên hoàn ống cacbon nano

Phan Ngọc Minh, Lê Đình Quang, Bùi Hùng Thắng, Nguyễn Văn Chúc, Ngô Thị Thanh Tâm

Số bằng 1126, theo quyết định số 5493/QĐ-SHTT ngày 27-1-2015

Cục Sở hữu trí tuệ

2

Quy trình chế tạo vật liệu In/CNTs nanocomposite và kết cấu tản nhiệt sử dụng In/CNTs nanocomposite cho các linh kiện điện tử công suất cao

Phan Ngọc Minh, Bùi Hùng Thắng, Nguyễn Văn Chúc, Phạm Văn Trình, Phan Ngọc Hồng, Đoàn Đình Phương

Số 12663, kèm theo quyết định số 21830/QĐ-SHTT, ngày 21.04.2014

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

 

 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

TT

Tên sinh viên

Hình thức đào tạo

Tên khoá luận

Thời gian tốt nghiệp

Tên cơ sở đào tạo

Tên thầy hướng dẫn

1

Bùi Hùng Thắng

Tiến sỹ

“Nghiên cứu tính chất nhiệt và tính chất điện của một số vật liệu composit pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, điện từ trường”

Từ 10/2011 đến 10/2015

Viện Khoa học Vật liệu

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. TS. Hoàng Anh Sơn

2

Phạm Văn Trình

Tiến sỹ

“Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất một số nanocomposite kim loại gia cường bằng ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong ngành kỹ thuật điện và điện tử”

Từ 10/2011 đến 10/2015

Viện Khoa học Vật liệu

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. TS. Đoàn Đình Phương

3

Cao Thị Thanh

Tiến sỹ

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ống nanô cácbon định hướng, đặc trưng tính chất và thử nghiệm ứng dụng trong cảm biến sinh học

12/2013-12/2017

Viện Khoa học Vật liệu

1. PGS. TS. Trần Đại Lâm

2. TS. Nguyễn Văn Chúc

4

Vương Thị Quỳnh Phương

Thạc sỹ

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, đặc trưng tính chất của ống nano cacbon định hướng (vuông góc, nằm ngang).

6/2013-12/2014

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN

TS. Nguyễn Văn Chúc

5

Phạm Việt Thắng

Cử nhân

Tổng hợp vật liệu graphene và thử nghiệm ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa nhằm xác định nồng độ cholesterol

tháng 12/2013

Trường ĐH Công nghệ-ĐHQGHN

1. PGS. TS. Trần Đại Lâm

2. TS. Nguyễn Văn Chúc

6

Nguyễn Văn Tú

Thạc sỹ

“Nghiên cứu chế tạo vật liệu Graphen bằng phương pháp CVD”

12/2013

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Nguyễn Văn Chúc

7

Vũ Hồng Quân

Cử nhân

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vật liệu ống nano cacbon trong dung dịch tản nhiệt cho vi xử lý máy tính

6-2012

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Nguyễn Văn Chúc

Ths. Bùi Hùng Thắng

8

Phạm Trần Đức

Cử nhân

“Nghiên cứu chế tạo vật liệu graphene trên đế đồng bằng phương pháp lắng đọng pha hơi hóa học”

6-2012

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Ngô Thị Thanh Tâm

9

Nguyễn Văn Hiếu

Cử nhân

“Nghiên cứu công nghệ làm sạch vật liệu ống nanô các bon đa tường”

6-2011

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

ThS. Nguyễn Văn Chúc

10

Nguyễn Bá Thăng

Thạc sỹ

Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo ống nano cacbon đơn tường SWCNTs định hướng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đế Si

2011

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

11

Nguyễn Văn Chúc

Tiến sỹ

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đa tường, tính chất và ứng dụng”

Từ 12/2006 đến 12/2010

Viện Khoa học Vật liệu

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. GS. TS. Phan Hồng Khôi

12

Thân Xuân Tình

Tiến sỹ

“Synthesis of nano catalysts for SWCNTs growing and application in advanced composites”

Từ 10/2008 đến 10/2011

Université Montpellier II, France 

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

13

Trần Thu Hoa Hồng

Cử nhân

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo ống nanô các bon mọc định hướng trên đế Cu”

6-2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Ngô Thị Thanh Tâm

14

Trần Hà Anh

Cử nhân

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô các bon đơn tường”

6-2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

15

Trần Tiến Đạt

Thạc sỹ

“Ứng dụng kim cương nhân tạo làm vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất”

2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

16

Bùi Hùng Thắng

Thạc sỹ

“Ứng dụng CNTs làm vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất”

12-2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

17

Phạm Văn Trình

Thạc sỹ

“Chế tạo vật liệu tổ hợp Cu/CNTs bằng phương pháp luyện kim bột”

12-2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

18

Cao Thị Thanh

Thạc sỹ

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đơn tường bằng phương pháp lắng đọng hoá học từ pha hơi”

11-2010

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

 

 1. Một số sản phẩm khác

Sách, giáo trình

 

 1. Phan Ngọc Minh, “Vật liệu Cácbon cấu trúc nanô và các ứng dụng tiềm năng”, Nhà Xuất Bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2015)

 

Giải thưởng:

TT

Tên giải thưởng

Tên tác giả

Tên công trình

Cơ quan cấp

Năm

1

Giải nhất Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ XIII, năm 2014

Bùi Hùng Thắng

Nghiên cứu ứng dụng ống nano cacbon trong chất lỏng tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất

Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2014

2

Giải bạc 22nd International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2011

Phan Ngoc Minh, Phan Hong Khoi, Le Dinh Quang, Nguyen Van Chuc, Bui Hung Thang

Synthesis and application of carbon nanotube material

ITEX 2011, Malaysia

2011

3

Bằng khen giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2010

GS.TS. Phan Hồng Khôi, PGS.TS. Phan Ngọc Minh, KS. Lê Đình Quang, ThS. Nguyễn Văn Chúc, ThS. Bùi Hùng Thắng

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nanô các bon

Bộ Khoa học công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

2010

4

Giải thưởng WIPO

GS.TS. Phan Hồng Khôi, PGS.TS. Phan Ngọc Minh, KS. Lê Đình Quang, ThS. Nguyễn Văn Chúc, ThS. Bùi Hùng Thắng

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nanô các bon

Bộ Khoa học công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

2010

5

Giải nhì Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Khoa học và CNVN lần thứ X năm 2010

ThS. Bùi Hùng Thắng, ThS. Nguyễn Văn Chúc

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu ống nanô cácbon và màng kim cương nhân tạo trong tản nhiệt cho vi xử lý máy tính và linh kiện điện tử công suất lớn

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2010

 

 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 1
Lượt truy cập: 321303