quat tran thiet ke web Giặt thảm

Phân viện Vật liệu và linh kiện điện tử
Phòng Vật liệu cácbon nano

06/03/2012 09:34 SA

Giới thiệu Phòng nghiên cứu/triển khai

1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Vật liệu các bon nanô
2. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
     - Họ và tên: Nguyễn Văn Chúc
     - Năm sinh: 1980
     - Học hàm / Học vị: Tiến sĩ
     - ĐT: 0437565763; Di động: 0983715616
     - Fax:
     - Email: chucnv@ims.vast.ac.vn
3.Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ/Cộng tác viên

ĐT

Email

1

Ngô Thị Thanh Tâm

1960

Tiến sĩ

Biên chế

0437565763

tamngo@ims.vast.ac.vn

2

Lê Đình Quang

1960

Kỹ sư

Biên chế

0912892922

quangld@ims.vast.ac.vn

3

Phan Ngọc Hồng

1982

Thạc sỹ

Biên chế

0437565763

hongpn@ims.vast.ac.vn

4

Bùi Hùng Thắng

1984

Thạc sỹ

Biên chế

0985175655

thangbh@ims.vast.ac.vn

5

Phạm Văn Trình

1986

Thạc sỹ

Biên chế

0943190301

trinhpv@ims.vast.ac.vn

6

Thân Xuân Tình

1983

Tiến sĩ

Hợp đồng

0437565763

tinhtx@ims.vast.ac.vn

7

Nguyễn Văn Tú

1986

Cử nhân

Hợp đồng

0437910180

tunv@ims.vast.ac.vn

8

Nguyễn Bá Thăng

1988

Thạc sỹ

Hợp đồng

0437910180

thangnb@ims.vast.ac.vn

4. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
   a)Các hướng nghiên cứu cơ bản:
     - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đa tường (MWCNTs) số lượng lớn; Chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đơn tường (SWCNTs) bằng kỹ thuật CVD nhiệt, phóng điện hồ quang; Chế tạo vật liệu CNTs mọc định hướng; Chế tạo vật liệu kim cương nhân tạo bằng kỹ thuật MP-CVD.
     - Chế tạo đầu típ W kích thước nanô mét, và mọc CNTs trên đầu típ W ứng dụng làm đầu phát xạ điện tử, đầu dò STM.
     - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu graphene trên đế Si/SiO2 và đế Cu bằng phương pháp CVD nhiệt.

     
Hình 1: Hình ảnh sản phẩm MWCNTs được đóng gói và thương mại hoá Hình 2: Ảnh SEM của vật liệu MW-CNTs chế tạo được
    
Hình 3: Ảnh SEM của vật liệu MW-CNTs mọc định hướng trên đế SiO2/Si Hình 4: Ảnh SEM của vật liệu SWCNTs mọc siêu dài trên đế SiO2/Si
Hình 5: Màng kim cương tạo bằng MPCVD

   b) Các hướng nghiên cứu ứng dụng và triển khai:
     - Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thiết bị CVD nhiệt liên hoàn tổng hợp lượng lớn vật liệu ống nanô các bon đa tường với sản lượng đạt 250 gram/ngày.
     - Nghiên cứu ứng dụng vật liệu CNTs trong vật liệu tổ hợp nền kim loại có độ cứng, độ chống mài mòn cao (Mạ điện Ni, Cr gia cường CNTs).
     - Nghiên cứu ứng dụng vật liệu CNTs trong vật liệu tổ hợp nền polymer, epoxy, cao su định hướng ứng dụng làm vật liệu hấp thụ sóng rada, cao su chịu nhiệt, chịu mài mòn ứng dụng trong các roăng cao su chịu mài mòn của các máy bơm cổ trục đứng.
     - Nghiên cứu ứng dụng vật liệu CNTs, màng kim cương nhân tạo làm vật liệu tản nhiệt cho bộ vi xử lý máy tính và các linh kiện điện tử công suất lớn điốt phát quang (LED), laser.
     - Nghiên cứu ứng dụng vật liệu graphene trong cảm biến sinh học điện hoá.

Hình 6: Thiết bị CVD nhiệt được thiết kế bởi nhóm tác giả để chế tạo vật liệu CNTs, vật liệu graphene

Hình 7:  CNTs-CSTN được sử dụng trong ổ bạc tự bôi trơn của máy bơm nước

    Hình 8: Ảnh chụp vật liệu tổ  hợp Cu/CNTs               Hình 9: Độ cứng của vật liệu tổ hợp Cu/CNTs
                                                                                                    theo phần trăm khối lượng của CNTs

     

Hình 10: HB-LED với hệ thống tản nhiệt sử dụng vật liệu ống nanô cácbon mọc định hướng với cường độ dòng điện đầu vào lên tới 500mA.

   c.Trang thiết bị nghiên cứu (Liệt kê các trang thiết bị nghiên cứu chính, tính năng kỹ thuật và tình trạng hoạt động)
     + Hệ thiết bị lắng đọng hoá học pha hơi (CVD) nhiệt với ống lò phản ứng là thạch anh hoặc ống thép không rỉ, nhiệt độ (đạt 1000oC) và khí phản ứng (N2, Ar, CH4, C2H2, CH4) được điều khiển tự động với độ chính xác cao;
     + Hệ thiết bị lắng đọng hoá học pha hơi Plasma (MP-CVD) (Seki Technotron-Japan) với đầu phát AX 2115 (ASTEX Corp.-USA) tần số 2.45 Ghz để chế tạo vật liệu kim cương (PTNTĐ);
     + Hệ thiết bị hiển vi điện tử quét đầu dò, SPM Pico-Plus 2500 bao gồm hiển vi điện tử quét xuyên hầm (STM) và hiển vi lực nguyên tử (AFM) (PTNTĐ)

   d.Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
     d1. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)
     - Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Các bon nanomet chế tạo bằng phương pháp lắng đọng hoá học” do GS. Phan Hồng Khôi chủ trì. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2005-2007).
     - Đề tài Nghị Định thư Việt-Hàn: “Vật liệu nanô ứng dụng trong Quang điện tử và lĩnh vực khác” do GS. Phan Hồng Khôi chủ trì. Đề tài được thực hiện trong 2 năm 2006-2008.
     - Đề tài Nghị Định thư Việt-Pháp (4/2008-4/2010): “Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và ứng dụng vật liệu ống các bon nanô đơn tường, đa tường” do PGS. TS. Phan Ngọc Minh chủ trì. Đề tài đwocj thực hiện trong 2 năm
     - Đề tài cấp cơ sở Viện Khoa học vật liệu năm 2009 “Nghiên cứu chế tạo vật liệu ống nanô các bon (CNTs) định hướng vuông góc trên đế đồng tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất” do TS. Nguyễn Văn Chúc chủ trì.
     - Đề tài nghiên cứu cơ bản (Nafosted) “Nghiên cứu hiệu ứng và cơ chế tản nhiệt sử dụng vật liệu ống nanô cácbon, ống nanô cácbon định hướng và màng kim cương nhân tạo trong các linh kiện điện tử công suất” do PGS. TS. Phan Ngọc Minh chủ trì. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2011).
     - Đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cấp Viện KHCNVN: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị và hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất vật liệu ống nanô carbon quy mô 0,2 tấn/năm” do TS. Ngô Thị Thanh Tâm chủ trì. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2010-2011).
     - Hỗ trợ của cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không châu Á (NASA) cho đề tài “Hiệu ứng tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất cao trên cơ sở sử dụng vật liệu CNTs nền composite” do PGS. TS. Phan Ngọc Minh chủ trì. Đề tài được thực hiện trong 1 năm (9/2010-9/2011).
     - Nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2010 của Viện Khoa học vật liệu: “Nghiên cứu tổng hợp màng giả kim cương trên đế đồng ứng dụng cho tản nhiệt trong linh kiện điện tử công suất lớn” do TS. Nguyễn Văn Chúc chủ trì năm 2010.
     - Nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2011 của Viện Khoa học vật liệu: “Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đơn sợi siêu dài trên đế SiO2/Si” do Ths. Bùi Hùng Thắng chủ trì
   d2.Hợp đồng
     Năm 2008 đã chuyển giao 01 thiết bị và công nghệ chế tạo vật liệu CNT quy mô phòng thí nghiệm cho Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, mở rộng khả năng thương mại hoá sản phẩm thiết bị và công nghệ chế tạo vật liệu CNTs.
   d3.Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)
     1.Nguyen Van Chuc, Ngo Thi Thanh Tam, Nguyen Van Tu, Phan Ngoc Hong, Than Xuan Tinh, Tran Tien Dat and Phan Ngoc Minh, “Synthesis of vertically aligned carbon nanotubes and diamond films on Cu substrates for use in high-power electronic devices”, Int. J. Nanotechnol., Vol. 8, No.3/4/5, 2011, pp. 188-200.
     2.Than Xuan Tinh, Nguyen Van Chuc, Vincent Jourdain, Matthieu Paillet, Do-Yoon Kim, Jean-Louis Sauvajol, Ngo Thi Thanh Tam, and Phan Ngoc Minh “Synthesis of individual ultralong carbon nanotubes and transfer to other substrates”, Journal of Experimental NanoScience, DOI: 10.1080/17458080.2010.498839; ISSN 1745–8080 print/ISSN 1745–8099 online
     3.Thi Thanh Cao, Thi Thanh Tam Ngo, Van Chuc Nguyen, Xuan Tinh Than, Ba Thang Nguyen and Ngoc Minh Phan, “Single-walled carbon nanotubes synthesized by chemical vapor deposition of C2H2 over an Al2O3 supported mixture of Fe, Mo, Co catalysts”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, ISSN: 2043-6262
     4.Hung Thang Bui, Van Chuc Nguyen, Van Trinh Pham, Thi Thanh Tam Ngo and Ngoc Minh Phan, “Thermal dissipation media for high power electronic devices using a carbon nanotube-based composite”, Adv. Nat. Sci.:Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011)025002 (4 pp)
     5.Van Trinh Pham, Hung Thang Bui, Bao Trung Tran, Van Tu Nguyen, Dinh Quang Le, Xuan Tinh Than, Van Chuc Nguyen, Dinh Phuong Doan and Ngoc Minh Phan, “The effect of sintering temperature on the mechanical properties of a Cu/CNT nano composite prepared via a powder metallurgy method”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci.Nanotechnol. 2 (2011) 015006 (4pp)
     6.Bui Hung Thang, Phan Ngoc Hong, Pham Van Trinh, Nguyen Van Chuc, Ngo Thi Thanh Tam,Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh,  “Simulation of thermal dissipation in a µ-processor using carbon nanotubes based composite”, Computational Materials Science, Vol. 49, No. 17, 2010, pp. S302–S306
     7.Pham Van Trinh, Tran Bao Trung, Nguyen Ba Thang, Bui Hung Thang, Than Xuan Tinh, Le Dinh Quang, Doan Dinh Phuong, Phan Ngoc Minh, “Calculation of the friction coefficient of Cu matrix composite reinforced by carbon nanotubes”, Computational Materials Science , Vol. 49, No. 17, 2010, pp. S239–S241
     8.Nguyen Tuan Hong, Ken Ha Koh, Ngo Thi Thanh Tam, Phan Ngoc Minh, Phan Hong Khoi and Soonil Lee “Combined model for growing mechanism of carbon nanotubes using HFCVD: effect of temperature and molecule gas diffusion”, Thin Solid Films, Vol. 517, No. 12, 2009, pp. 3562-3565
     9.Nguyen Tuan Hong, Ken Ha Koh, Phan Ngoc Minh, Ngo Thi Thanh Tam, and Phan Hong Khoi, “Comparison of field-electron emission from different carbon nanotube array structures”,  Journal of Vacuum Science and Technology B, Vol. 27, No. 2, 2009, pp. 749-752
     10.Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh, Pham Huu Ly“High yeld, low cost growth of multiwall carnon nanotubes and their applications” Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No.1, 2009, pp. 7-18.
     11.Thi Thanh Tam, Dang Thu Ha, Ngo Thanh Hieu, Nguyen Duc Dung, Phan Ngoc Minh, and Phan Hong Khoi“Production of vertically aligened carnon nanotubes by thermal chemical vapor deposition using Fe3O4 catalytic nanoparticles” Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No.2, 2009, pp. 199-204
     12.Nguyen Van Chuc, Nguyen Duc Dung, Phan Ngoc Hong, Le Dinh Quang, Phan Hong Khoi and Phan Ngoc Minh,  “Synthesis of Carbon nanotubes on Steel foils”,  Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, pp. 1368-1371
     13.Ngo Thi Thanh Tam, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen The Quynh, Phan Hong Khoi and Phan Ngoc Minh “Analyzing the purity of Carbon nanotubes by different methods” Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, pp. 1382-1385
     14.Phan Ngoc Minh, Nguyen Van Chuc, Phan Ngoc Hong, Ngo Thi Thanh Tam and Phan Hong Khoi, “New technique for the synthesis of carbon nanotubes”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, 2008, pp. 2735-2730
     15.Phan Ngoc Hong, Vo Viet Cuong, Bui Hung Thang, Phan Hong Khoi and Phan Ngoc Minh, “Fabrication of Carbon nanotubes on Tungsten tips”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, pp. 1386-1389
     16.Nguyen Duc Dung, Nguyen Van Chuc, Nguyen Hong Quang, Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh, “Carbon nanotubes growing over hydrogen reduction formed Iron nanoparticles on CaCO3 support”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, pp. 1372-1377
   d4.Phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích và các giải thưởng khác
     - Bằng khen giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2010 cho đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nanô các bon”, do Bộ Khoa học công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp ngày 23/12/2010. Tác giả: GS.TS. Phan Hồng Khôi, PGS.TS. Phan Ngọc Minh, KS. Lê Đình Quang, ThS. Nguyễn Văn Chúc, ThS. Bùi Hùng Thắng
     - Giải bạc 22nd International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2011 cho tập thể tác giả: Phan Ngoc Minh, Phan Hong Khoi, Le Dinh Quang, Nguyen Van Chuc, Bui Hung Thang với đề tài “Synthesis and application of carbon nanotube material”,  ITEX 2011, Malaysia.
     - Bằng độc quyền sáng chế số 7713; 9079/QĐ-SHTT về “Thiết bị và quy trình sản xuất ống cácbon nanô”, do Cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp ngày 11/05/2009. Tác giả: Phan Ngọc Minh, Phan Hồng Khôi, Lê Đình Quang.
     - Giải nhì Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ X, năm 2010 về đề tài “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu ống nano cacbon và màng kim cương nhân tạo trong tản nhiệt cho vi xử lý máy tính và linh kiện điện tử công suất lớn”. Tác giả: Bùi Hùng Thắng, Nguyễn Văn Chúc
     - Giải thưởng Khoa học thanh niên về đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống các bon nanô và một số ứng dụng”, do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trung Ương đoàn thanh niên CSHCM tổ chức năm 2008. Tác giả: Nguyễn Văn Chúc, Phan Ngọc Hồng, Bùi Hùng Thắng.
     - Giải nhất Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII, năm 2007 về đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô các bon, tính chất và ứng dụng”. Tác giả: Nguyễn Văn Chúc và cộng sự.
   e.Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)
     Tiến sỹ

STT

Họ và tên

Người hướng dẫn

Cơ sở đào tạo

Tên đề tài

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Văn Chúc

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. GS. TS. Phan Hồng Khôi

Viện Khoa học vật liệu

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô các bon đa tường, đặc trưng tính chất và ứng dụng

19/10/2011

2

Thân Xuân Tình

1. Jean-Louis Sauvajol

2. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

UNIVERSITE MONTPELLIER II

SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANGUEDOC

CROISSANCE CATALYTIQUE ET ETUDE DE NANOTUBES DE CARBONE MULTI-FEUILLETS PRODUITS EN MASSE ET DE NANOTUBES DE CARBONE ULTRA-LONG INDIVIDUELS A QUELQUES FEUILLETS

21/11/2011

3

Bùi Hùng Thắng

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. TS. Hoàng Anh Sơn

Viện Khoa học vật liệu

Nghiên cứu tính chất nhiệt và tính chất điện của một số vật liệu composit pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, điện từ trường

2014

4

Phạm Văn Trình

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. TS. Đoàn Đình Phương

Viện Khoa học vật liệu

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất một số nanocomposite kim loại gia cường bằng ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong ngành kỹ thuật điện và điện tử

2014

 Thạc sỹ

STT

Họ và tên

Người hướng dẫn

Cơ sở đào tạo

Tên đề tài

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Bá Thăng

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

 

1/2012

2

Bùi Hùng Thắng

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Ứng dụng CNTs làm vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất”

12/2010

3

Phạm Văn Trình

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Chế tạo vật liệu tổ hợp Cu/CNTs bằng phương pháp luyện kim bột”

12/2010

4

Cao Thị Thanh

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học sư phạm Hà Nội

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đơn tường bằng phương pháp lắng đọng hoá học từ pha hơi

11/11/2010

5

Trần Tiến Đạt

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Ứng dụng kim cương nhân tạo làm vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất

7/4/2010

6

Phan Ngọc Hồng

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Chế tạo và ứng dụng ống nanô cácbon trên mũi nhọn kim loại Vônfram”

5/2009

7

Thân Xuân Tình

GS. TS. Phan Hồng Khôi

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Nghiên cứu chế tạo lớp mạ crom gia cường bằng ống nanô cácbon

12/2007

8

Nguyễn Thu Hà

TS. Ngô Thị Thanh Tâm

Viện Vật lý

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo và các tính chất của vật liệu ống nano cácbon định hướng”

12/2007

9

Nguyễn Đức Dũng

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“High yield systhesis of multi-walled carbon nanotubes from CaCO3 supported iron (III) nitrate catalyst

12/2006

Cử nhân

STT

Họ và tên

Người hướng dẫn

Cơ sở đào tạo

Tên đề tài

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Văn Hiếu

TS. Nguyễn Văn Chúc

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Nghiên cứu công nghệ làm sạch vật liệu ống nano cacbon

2011

2

Trần Thu Hoa Hồng

TS. Ngô Thị Thanh Tâm

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

 “Nghiên cứu công nghệ chế tạo ống nanô các bon mọc định hướng trên đế Cu”

6-2010

3

Trần Hà Anh

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

 “Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô các bon đơn tường”

6-2010

4

Dương Ngọc Vinh

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Nghiên cứu chế tạo vật liệu CNTs/PANi và ứng dụng trong làm điện cực”

6-2009

5

Nguyễn Bá Thăng

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu tổ hợp nền kim loại, gia cường CNTs bằng phương pháp luyện kim bột”

6-2009

6

Cao Văn Quang

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Nghiên cứu chế tạo kem tản nhiệt cho vi xử lý máy tính ứng dụng CNTs trên các vật liệu nền khác nhau”

6-2009

7

Nguyễn Văn Tú

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ống nanô cácbon đa tường định hướng sử dụng xúc tác kim loại hai lớp Al/Fe”

6-2009

8

Dương Văn Thiết

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Chế tạo các hạt xúc tác Fe, Ni, Co có kích thước nano ứng dụng trong việc mọc vật liệu CNTs

6-2008

9

Phạm Văn Trình

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Chế tạo vật liệu ống nanô cácbon bằng phương pháp hồ quang điện

6-2008

10

Hoàng Nhân Hiền

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Nghiên cứu quá trình biến tính bề mặt vật liệu ống nanô cácbon”

6-2007

11

Nguyễn Thành Quý

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Chế tạo ống nanô cácbon từ nguồn xúc tác lưới sắt”

6-2007

12

Nguyễn Minh Nam

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Nghiên cứu, chế tạo đầu dò CNTs trên đỉnh tip kim loại tungsten dùng trong hệ STM

6-2007

13

Nguyễn Ngọc Khoái

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

“Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ đến chất lượng lớp mạ Cr có gia cường vật liệu ống nanô cácbon

6-2007

   f. Một số sản phẩm khác

    - Đã góp phần thành lập “Công ty TNHH công nghệ nanô Việt Nam” giữa Viện Khoa học Vật liệu và Công ty TNHH một thành viên quốc tế IQCT.
    - Sách, giáo trình:
     Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh, “Infrastructure, research and development of nanotechnology in Vietnam”, a chapter in a comprehensive book of “Emerging Nanotechnology Power: Nanotechnology R&D and Business Trends in the Asia Pacific Rim”, World Scientific Publisher-2009 (Lerwen Liu: Editor)
     - Nguyễn Năng Định, Phan Ngọc Minh, Nguyễn Đức Nghĩa, Trần Mậu Danh, “Thực hành một số phương pháp chế tạo vật liệu”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 (156 trang).

Bài viết liên quan

tìm kiếm
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 1
Lượt truy cập: 671370